Veiligheid en Privacy

Dit is de privacyverklaring van Special Sports B.V. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Special Sports B.V. Om uw privacy te waarborgen, handelt Special Sports B.V.  altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging

Special Sports B.V. draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en Special Sports B.V. versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Uitsluitend die personen die hiertoe door Special Sports B.V. zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van Special Sports B.V. en/of de Klantenkaart  heeft Special Sports B.V. bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen Special Sports-dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door de Special Sports B.V.  verzameld en verwerkt.

Voor en Achternaam, Adres, Postcode en Woonplaats. Daarnaast wordt ook u e-mail en de club waar u speelt gevraagd. Dit is niet om aanbiedingen rond te sturen.

Cookies

Op de website van de Special Sports B.V. wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van de Special Sports B.V.  kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als er wijzigingen zijn in uw adres gegevens stuurt u ons een mail naar info@specialsports.info dan kunnen wij dit in ons systeem aanpassen  t.b.v. de klanten kaart